FANDOM


I serien Rediger

Vox Populi er en stor internasjonal losje som ble først presentert i Hotel Cæsar i 2006, men har eksistert siden før 1100-tallet.

Navnet Vox Populi er latin for «Folkets røst». Skjønt lite ble avslørt om losjens forgreninger utenfor Norge, var Blake Kennedy en internasjonal stormester.

Bkennedy

Blake Kennedy var internasjonal stormester for losjen, og en mann med frynsete moral.

Losjen gjennomsyrer det norske samfunn, og selv om befolkningen ikke vet det, har Vox Populi stor makt i landet. Losjen skal blant annet ha «bestemt» at Norge ikke skulle bli medlem av EU. (Om dette skal bety at de på en eller annen måte forfalsket resultatet av folkeavstemningene, er ikke blitt sagt.)

Falsen01

Magnus Falsen var en høytstående skikkelse i Vox Populi.

Magnus Falsen var en norsk stormester i losjen og demonstrerte dens makt og innflytelse da han la an på Juni og lovet henne at en bestemt kveld skulle hele Oslo «blunke» til henne. Til angitt tid ble strømmen kort koblet ut i nesten hele hovedstaden.

Juni lot seg på ett tidspunkt innvie som medlem av Vox Populi, og under innvielsen kom det fram at Astrid Anker-Hansen og hennes butler Børre Blom alt var med.

Vox Populi slet veldig økonomisk. Magnus Falsen ville være en reddende engel og presentere Virtual Window for dem. Han satt nemlig på en rapport som ingen andre hadde, hvor det stod at vinduene var i 100 % topp stand. Da han fikk kjøpt opp Virtual Window, viste det seg imidlertid at den tekniske løsningen var grunnleggende forfeilet, og at "vinduene" etter kort tid brant opp. Vox Populi hadde dermed investert store summer på et verdiløst selskap. Kennedy, som hadde gjennomført store intriger for å få kontroll over prosjektet, endte opp i fengsel. Det er ikke blitt sagt om dette fikk noen konsekvenser for Vox Populi i seg selv.

Tidligere (og noen nåværende?) medlemmer Rediger

Trivia Rediger

  • Lenge før losjen kom inn i serien i nevner Harald Hildring at han sa nei til ett møte i losjen for å treffe Alex, det er derimot usikkert om det er samme losjen. Dette var i Sesong 7, episode 32
  • Losjen kan minne om frimurerne (som fra tid til annen blir gjenstand for konspirasjonsteorier og spekulasjoner om at de utøver stor makt i det skjulte). Med opprinnelse før 1100-tallet ville imidlertid Vox Populi være langt eldre enn frimurerlosjene, som gjerne spores tilbake til middelalderske håndverkerlaug. Vox Populi tar også opp begge kjønn som medlemmer, mens frimurerne (i den skandinaviske tradisjonen) er et rent mannssamfunn.
  • Like plutselig som losjen dukket opp med Magnus Falsen i 2007, forsvant den da han dro året etter. Den har ikke blitt nevnt etter dette. Hvis den eksisterer fortsatt, er Juni tydeligvis et fullstendig inaktivt medlem etter bruduljene rundt Virtual Window. Det har vært anledninger (f.eks. i forbindelse med kampen mot Erik Askeland) da man kunne tro at Juni ville ha ønsket å bruke Vox Populis enorme innflytelse. Emnet har imidlertid aldri kommet opp, så manusforfatterne har tydeligvis lagt Vox Populi på hylla for godt.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.