Oslo Colosseum.JPGDenne artikkelen er ufullstendig og kan mangle vital informasjon. Du kan hjelpe Hotel Cæsar Wiki ved å legge til informasjon.


Innhold

Styremøter[rediger | rediger kilde]

Et styremøte hvor Jens August, Eva, Juni og Arnfinn er til stede i episode 138 i sesong 28. Foto: TV 2

Styrerommet slik det ser ut fra 2008.

I serien har det flere ganger blitt avholdt styremøte. Styret har opp gjennom tiden bestått av ulike personer, primært aksjonærer i konsernet og i enkelte tilfeller også andre personer utpekt som styremedlem av andre aksjonærer.

Under ordinære styremøter vinner det forslaget med flest stemmer på seg. Styreleder har dobbeltstemme.

Sesong 1[rediger | rediger kilde]

Sesong 1 - Episode 18 (1998)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

 • Juni er fullstendig i mot det.

Sesong 4[rediger | rediger kilde]

Sesong 4 - Episode 9 (2000)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Det er dårlig stemning mellom Ninni og Juni på styremøtene. Juni kritiserer nærmest alt Ninni sier.

Sesong 5[rediger | rediger kilde]

Sesong 5 - Episode 14 (2000)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 5 - Episode 22 (2000)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 5 - Episode 25 (2000)[rediger | rediger kilde]

Resultat

Saker

Sesong 5 - Episode 56 (2000)[rediger | rediger kilde]

Resultat

Saker

Sesong 6[rediger | rediger kilde]

Sesong 6 - Episode 2 (2000)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Hvem skal lede konsernet videre?

Resultat

Sesong 6 - Episode 8 (2000)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 6 - Episode 29 (2001)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 7[rediger | rediger kilde]

Sesong 7 - Episode 9 (2001)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 7 - Episode 36 (2001)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat


Sesong 7 - Episode 43 (2001)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 8[rediger | rediger kilde]

Sesong 8 - Episode 34 (2001)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 12[rediger | rediger kilde]

Sesong 12 - Episode 20 (2003)[rediger | rediger kilde]

Sesong 12 - Episode 23 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 12 - Episode 34 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 12 - Episode 40 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

 • Oslo Colosseum blir solgt til Harry Trulsen

Sesong 12 - Episode 51 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal Oslo Colosseum selges til Harry Trulsen?

Resultat

 • Oslo Colosseum blir solgt til Harry Trulsen

Etter litt uenighet i konsernet blir det nok en gang stemt for salg av Oslo Colosseum til Harry Trulsen på styremøtet.

Sesong 12 - Episode 55 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Ny avstemming for Oslo Colosseum

Resultat

 • Oslo Colosseum blir ikke solgt til Harry Trulsen

Sue-Astrid greier å få Jens August over på sin side i Oslo Colosseum-saken og de stemmer mot salg av Oslo Colosseum som resulterer i at det ikke blir flertall for å selge Oslo Colosseum.

Sesong 13[rediger | rediger kilde]

Sesong 13 - Episode 3 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 13 - Episode 35 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat


Sesong 13 - Episode 38 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 14[rediger | rediger kilde]

Sesong 14 - Episode 21 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Hvordan få folk til å overnatte på hotellet etter de voldsomme demonstrasjonene.

Resultat

Sesong 14 - Episode 32 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Utbytte?

Resultat

 • Det blir ikke noe utbytte.

Sesong 14 - Episode 38 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Ta opp lån?

Resultat

 • Det blir vedtatt å ta opp lån.

Sesong 14 - Episode 44 (2003)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal Mandelstam få pengene sine?

Resultat

På styremøtet skal de avgjøre om Mandelstam Fammilien får pengene sine, både Charlotte og Juni stemmer for mens Jens August og Svein stemmer imot, da er det opp til Sue-Astrid og avgjøre, det ender med at hun stemmer for.

Sesong 15[rediger | rediger kilde]

Sesong 15 - Episode 24 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 15 - Episode 30 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Det blir også holdt avskjedsfest for Charlotte på styremøte siden hun reiser til Israel med sin kjæreste David Mandelstam.

Sesong 15 - Episode 52 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Hvem ønsker å bli ny konsernsjef?

Resultat

Sesong 15 - Episode 53 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Valg av ny konsernsjef

Resultater

 • Jens August og Sue-Astrid får likt antall stemmer så det ender med uavgjort og gjenvalg.
 • Juni meddeler styret at hun trekker seg fra styret fordi hun ikke kan være med når hun er begynt å jobbe i politikken.

Sesong 17[rediger | rediger kilde]

Sesong 17 - Episode 2 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Ny konsernsjef?

Resultater

Sesong 17 - Episode 24 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

 • Blir vedtatt at badebassenget blir pusset opp.

Sesong 17 - Episode 44 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 17 - Episode 59 (2004)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 18[rediger | rediger kilde]

Sesong 18 - Episode 10 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 18 - Episode 34 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

 • Blir vedtatt at de skal ta en emisjon.

Sesong 18 - Episode 35 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Juni som konsernsjef?

Resultat

 • Juni blir ny konsernsjef

Juni har sluttet i politikken og vil tilbake til konsernet, så det blir vedtatt at hun blir konsernsjef, Scott blir nedgradert til hotellsjef mens Oscar blir nedgradert til konsernsjefassistent.

Sesong 18 - Episode 45 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 18 - Episode 50 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Konsernet ut på børs?

Resultat


Sesong 18 - Episode 53 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Det ender med at Juni trekker seg og foreslår Christian isteden, men det blir flertall for Hans Fredrik.

Sesong 19[rediger | rediger kilde]

Sesong 19 - Episode 37 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

 • Expo Ekeberg blir ikke lagt ned.

Dette liker ikke Hans Fredrik og innkaller til ekstraordinært styremøte og hvis de kommer fram til at Expo ikke skal bli lagt ned der og så trekker Hans Fredrik seg som styremann.

Sesong 19 - Episode 40 Ekstraordinært styremøte (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 19 - Episode 41 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 19 - Episode 42 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 19 - Episode 45 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Juni dukker ikke opp og de får dermed ikke presentert økonomien i prosjektet og konsernet går dermed inn for Rosengass.

Sesong 20[rediger | rediger kilde]

Sesong 20 - Episode 32 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Sommer OL

Resultat

 • OL prosjektet får flertall i styret.

Sesong 20 - Episode 33 (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Ingen kommer til enighet så det blir innkalt til ekstraordinært styremøte.

Sesong 20 - Episode 38 Ekstraordinært styremøte (2005)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Ny avstemning om OL

Resultat

 • Det blir flertall for OL.

Sesong 22[rediger | rediger kilde]

Sesong 22 - Episode 44 (2006)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 24[rediger | rediger kilde]

Sesong 24 - Episode 47 (2007)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater


Sesong 24 - Episode 109 (2007)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 25[rediger | rediger kilde]

Sesong 25 - Episode 177 Ekstraordinært styremøte (2008)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 26[rediger | rediger kilde]

Sesong 26 - Episode 30 (2009)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 27[rediger | rediger kilde]

Sesong 27 - Episode 21 (2010)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 27 - Episode 26 (2010)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

(2010)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 27 - Episode 121 (2010)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultater

Sesong 27 - Episode 136 (2010)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Hvem skal være konsernsjef?

Resultater

 • Storm stemmer på Cathrine som ny konsernsjef. Med hennes egen stemme, samt hennes to forbundsfeller sine, blir det 4 stemmer. Jens August, Eva og Victoria stemmer mot. Cathrine overtar dermed som ny konsernsjef etter Jens August.

Sesong 27 - Episode 172 (2011)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Cathrine forteller at de har ansatt Jean-Michel KarlsenGaius Gym som treningsekspert.

Sesong 28[rediger | rediger kilde]

Sesong 28 - Episode 23 (2011)[rediger | rediger kilde]

Saker

Styret får beskjed om at kommunen ikke tillater byggingen av Fugleholmen Resort. Juni og Guri fryder seg.

Sesong 28 - Episode 31 (2011)[rediger | rediger kilde]

Søknaden til å bygge ut Fugleholmen Resort er blitt godkjent, men har visse krav, blant annet at selve hovedhuset ikke kan rives. Arnfinn ønsker å bygge ut Fugleholmen Resort rundt huset, noe styret godtar.

Sesong 28 - Episode 55 (2011)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 28 - Episode 56 (2011)[rediger | rediger kilde]

Cathrine Hove Rosenkrantz har overtatt råderetten over Hermine Rosenkrantzs aksjer siden Eva Rosenkrantz er sykmeldt.

Resultat

 • Cathrine overtar ledelsen for Fugleholmen-prosjektet.

Sesong 28 - Episode 66 (2011)[rediger | rediger kilde]

Cathrine får refs i styremøtet for å ha ansatt en entreprenør uten styrets godkjenning.

Sesong 28 - Episode 86 (2011)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Junis «horekunde-skandale» - hva skal konsernet gjøre?

Resultat

 • Styret blir enige om å ikke innkalle til pressekonferanse om Junis «horekunde-skandale» grunnet Junis tidligere dårlige erfaringer i media.

Sesong 28 - Episode 89 (2011)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 28 - Episode 117 (2011)[rediger | rediger kilde]

Eva Rosenkrantz er tilbake etter sykemeldingen.

Saker

 • Hvem skal bli hotellsjef etter Cathrine?
 • Skal konsernet arbeide for å få etablert flere Eco Retreat?

Resultat

 • Eva blir hotellsjef.
 • Konsernet skal arbeide for å etablere flere Eco Retreat. Jens August får ansvaret for dette.

Sesong 28 - Episode 124 (2011)[rediger | rediger kilde]

Goggen kaller inn styret og informerer om tillegget i Hans-Hermans testament. Der det står at hvis Hermine gifter seg med Goggen før hun fyller 25 år, får hun full råderett over formuen sin, inkludert aksjene i Anker-Hansen konsernet.

Sesong 28 - Episode 127 (2012)[rediger | rediger kilde]

Arnfinn nevner for styret at han er interessert i å kjøpe flere aksjer i konsernet. Juni mener han burde nevnt det for henne på forhånd.

Sesong 28 - Episode 131 Ekstraordinært styremøte (2012)[rediger | rediger kilde]

Saker

Goggen kunngjør at han vil selge aksjene til høystbydende.

Sesong 28 - Episode 135 (2012)[rediger | rediger kilde]

Goggen presenterer fordelingen av sine aksjer. Foto: TV 2

Saker

 • Goggens aksjer - hva skjer?

Goggen kunngjør at han vil la Jens August forvalte 14 % av aksjene sine, Eva 14 % og Juni 13 %. Da går det opp for Jens August at både han og Eva samt Juni og Arnfinn vil kontrollere 49 % hver av aksjene i konsernet, og han regner med at Goggen med sine resterende 2 % kan avgjøre alle saker som vipper. Han kaller overraskende inn Runa, og annonserer at hun skal forvalte de resterende 2 %.

Sesong 28 - Episode 137 (2012)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Arnfinn kommer opp med forslaget om å forene Jens Augusts og Junis videre planer for konsernet og hotellet slik at det moderniseres, men samtidig holder på tradisjoner. Dette for å forhindre flere krangler i konsernet. Samtidig mener han at ledelsen bør reise til andre hoteller for å finne ut hva som fungerer.

Sesong 28 - Episode 141 (2012)[rediger | rediger kilde]

Jens August presenterer et forslag til ny logo for hotellet. Foto: TV 2

Saker

Resultat

Jens August presenterer sin idé «By i byen», hvor hotellet vil tilby flere ting for å holde gjestene mest mulig på hotellet. Han har også fått laget et forslag til ny logo for Hotel Cæsar, noe Eva og Juni ikke liker. Arnfinn mener det beste er å holde et nytt møte om noen dager slik at de får tenkt over ideéene.

Sesong 28 - Episode 173 (2012)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

 • Budsjettet skal ikke økes.

Kun Jens August stemmer for en økning, og blir dermed nedstemt av resten av styret (Arnfinn, Juni og Eva) til tross for at han har dobbeltstemme.

Sesong 29[rediger | rediger kilde]

Sesong 29 - Episode 8 (2012)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

 • Hotellene skal selges til Storm.

Sesong 29 - Episode 55 Ekstraordinært styremøte (2012)[rediger | rediger kilde]

Arnfinn innkaller til ekstraordinært styremøte for å presentere rapporten som avslører svindelen som ble utført ved Storms kjøp og senere videresalg av konsernets hoteller i Baltikum, og samtidig presentere sine mistanker om Jens Augusts involvering i dette. Akkurat i det møtet skal starte kommer imidlertid Storm brasende inn og ber alle om å bli med til sykehuset for å sjekke om de har en benmarg som passer med Runa sin.

Sesong 29 - Episode 57 (2012)[rediger | rediger kilde]

Arnfinn innkaller til et nytt styremøte for å presentere rapporten. Under styremøtet velger Storm å fortelle at Jens August ikke hadde noe med svindelen å gjøre.

Sesong 30[rediger | rediger kilde]

Sesong 30 - Episode 53 (2013)[rediger | rediger kilde]

Saker

Resultat

Sesong 30 - Episode 94 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal hotellet gå videre med Anker Island i form av et oljeplattformkjøp eller skal prosjektet legges på is inntil videre?

Resultat

 • Etter som Jens August allerede har gått bak ryggen til styret og kjøpt oljeplattformen må Eva bestemme seg for å fryse midlene slik at kjøpet ikke blir gjennomført eller la kjøpet bli stående. Eva er kraftig provosert over Jens Augusts soloutspill, men ser seg nødt til å godta det, ettersom Anker Island kan dra Hotel Cæsar med seg ned dersom prosjektet mislykkes. Ingen av andre fremmøtte styremedlemmene Arnfinn, Juni og Jens August trenger derfor å stemme.

Sesong 30 - Episode 111 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal hotellet selge oljeplattformen til Anker Island, som koster hotellet millionbøter i uka, eller beholde det inntil videre?

Resultat

 • Jens August og Juni stemmer for å beholde plattformen, mens Eva og Arnfinn stemmer i mot. Det er dermed dødt løp ettersom man ikke vet hvem som disponerer den avgjørende stemmen til Albert, som er antatt død.

Sesong 30 - Episode 113 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal hotellet selge oljeplattformen til Anker Island, som koster hotellet millionbøter i uka, eller beholde det inntil videre?

Resultat

 • Bitten dukker uanmeldt opp sammen med sin advokat. Hun truer med å ødelegge for hotellet om hun ikke får en plass i styret og Jens August ønsker derfor henne velkommen inn i styret og beklager motstanden hun har møtt til nå. Under avstemmingen om plattformen forteller Juni til Eva, Jens August, Bitten og Arnfinn at Albert lever i beste velgående og befinner seg i India.

Sesong 30 - Episode 115 Ekstraordinært styremøte (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Bitten ber Eva kalle inn til ekstraordinært styremøte. Hun vil drøfte flere av sine idéer for styret. Miljø og vinlotteri er noen av hennes kampsaker. Hun ønsker også å pusse opp kontorlandskapet.

Resultat

 • Møtet blir hevet uten at noen konkreter saker blir vedtatt.

Sesong 30 - Episode 120 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Skal de leie ut oljeplattformen til russerne?

Resultat

 • Bitten velger å stemme blankt. Torleif får dermed i oppdrag av Eva å finne ut alt om russisk oljeindustri før de stemmer på nytt. Da Torleif har lagt frem rapportene fra Russland velger Bitten å stemme i mot, slik at forslaget til Jens August blir nedstemt.

Sesong 30 - Episode 139 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Eva vil selge ut aksjene som banken enda ikke har tatt pant i.

Resultat

 • Juni liker dette dårlig og blir ikke med på det.

Sesong 30 - Episode 142 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Selge ut aksjene som banken enda ikke har tatt pant i?

Resultat

 • På styremøtet blir det vedtatt 5 mot 1 at Cæsar skal legge aksjer ut for salg. Både Juni og Arnfinn har planer om å kjøpe de.

Sesong 30 - Episode 144 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Hvordan blir aksjefordelingen etter at aksjene er kjøpt?

Resultat

 • Juni forteller styret at hun har knekt koden til bankboksen til Georg og har tatt ut sin andel og kjøpt aksjer for den i hotellet. Arnfinn forteller at han også har kjøpt aksjer, og utgjør et team med Bitten. Folk Invest har kjøpt 25 %, et selskap som eies av en ukjent person.

Sesong 30 - Episode 145 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Eva innkaller til styremøte hvor Mr X blir presentert.

Resultat

Sesong 30 - Episode 155 (2014)[rediger | rediger kilde]

Saker

 • Edvin innkaller til styremøte for å presentere noe.

Resultat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.