FANDOM


Hotel Cæsar Wikien har en rekke standarder som følges når man skriver en artikkel. Det er viktig at alle disse følges for at artiklene skal holde wikiens høye standarder.

Artikkelbrukbarhet Rediger

Hører artikkelen til i wikien? Det er viktig å huske på at sider på Hotel Cæsar Wikien kun skal omhandle ting aktuelle for serien.
Artikler som hører hjemme i wikien:

 • Karakter
 • Skuespillere
 • Forfattere
 • Steder unike for serien

Artikler som ikke hører hjemme i wikien:

 • Virkelige personer som ikke hører til serien, selv om de er nevnt i serien (merk at skuespillere hører hjemme i serien).
 • Steder fra virkeligheten, selv om de har vært med i serien.

Generell skriving Rediger

Rettskriving Rediger

Sørg for at artikkelen er fri for skrivefeil. Rett tegnsetting, grammatikk og setningsbygging er viktig.

Lenking Rediger

Man kan bruke [[ ]] for å lenke til andre artikler på wikien. I en artikkel skal det alltid lenkes til andre artikler som finnes på wikien, men kun en gang. Har du først skrevet og lenket til Juni Anker-Hansen trenger du ikke å lenke til artikkelen en gang til neste gang du skriver det. Et unntak til dette er lister, hvor man kan linke til alle objekter i lista.

Lister Rediger

Man kan lage en liste ved å sette opp * mot hvert punkt. Som nevnt tidligere kan man linke til sider som har blitt lenket til før når objektet står i en liste. Hvis du skriver enkeltord i en liste er ikke punktum nødvendig, men benytter du deg av lengre setninger avsluttes hvert element i lista med et punktum.
Eksempel på små punkter:

 • Lars
 • Ola
 • Kari

Eksempel på lengre punkter:

 • Jeg ser på Hotel Cæsar hver dag.
 • Jeg ser på Hotel Cæsar to ganger hver dag.
 • Jeg ser på Hotel Cæsar tre ganger hver dag.

Kategorier Rediger

Alle sider hører til i en kategori. Vi har kategorier for steder, karakterer, enkeltepisoder og sesonger, så vel som alt annet. Ved å ikke kategorisere en artikkel gjør man wikien rotete og vanskelig å finne frem i.

Omdirigering Rediger

Man kan opprette en omdirigering til en side hvis man oppfyller ett eller fler av følgende kriterier (i enkelte tilfeller kan det forekomme unntak):

 • Hvis artikkelen skrives med store bokstaver inne i ordet kan man omdirigere fra den med små til den med de store bokstavene. Eksempel er Harddisk, som omdirigerer til HardDisk.
 • Hvis artikkelen er kjent under flere navn kan man omdirigere fra for eksempel kallenavnet. Eksempel er Viking, som omdirigerer til Wilhelm Pedersen.
 • Karakterartikler skal ha en fornavnsartikkel som omdirigerer til karakterens fulle navn. Merk at dette ikke skal gjøres med underkarakterer. Eksempel er Astrid, som omdirigerer til Astrid Anker-Hansen.
 • Karakterer som er kjent under etternavn heller enn fornavn kan ha en artikkel for etternavnet som omdirigerer til det fulle navnet. Eksempel er Hildring, som omdirigerer til Harald Hildring.
 • Karakterartikler hvor karakteren har et mellomnavn som ikke er så godt kjent kan ha en omdirigering fra fullt navn til fullt navn og det aktuelle mellomnavnet. Eksempel er Liv Liland, som omdirigerer til Liv Madeleine Liland.
 • Karakterartikler hvor karakteren har byttet etternavn i løpet av serien kan omdirigere fra det forrige etternavnet til det nåværende. Eksempel er Ninni Krogstad, som omdirigerer til Ninni Anker-Hansen.
 • Artikler navnet er ekstremt vanlig å skrive feil kan ha en omdirigering fra det feilskrevne navnet til det rettskrevne. For eksempel omdirigerer Rolf til Rolv Espevoll.

Spoilere Rediger

For mer informasjon om emnet, se spoilere.

Hvis du skriver en artikkel om noe som kommer til å skje skal du benytte deg av malen Spoiler (se bruk av maler for mer hjelp) helt øverst i artikkelen. Dette gjøres slik at personer som ikke ønsker å vite hva som kommer til å skje blir advart på forhånd.

Spesifikke artikkeltyper Rediger

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.