FANDOM


Blake Kennedy
Bkennedy
Personalia

Navn Blake Kennedy
Kjønn Mann
Karriere
Tidligere yrker Vox Populi-stormester
Investor
Serieinformasjon
Sesonger 23, 24
År 2006, 2007
Skuespiller Dean ClarkI serien Rediger

Blake Kennedy kommer inn i serien som en utenlandsk investor fra firmaet Starframe Invest, som skal investere i Anker-Hansen konsernets prosjekter Virtual Window og The Universe. Etter en konflikt hvor Jesper Jackmann prøver å bestikke han, trekker han seg, og investerer ikke i noen av de to.

Senere blir The Universe nedlagt, og Anker-Hansen konsernet satser stort på Virtual Window, og gjør det også om til et aksjeselskap.

Det viser seg da at Blake Kennedy er internasjonal stormester og en av toppene i losjen Vox Populi, og han krever å få kjøpe aksjene til Anker-Hansen konsernet, siden han har Juni og Magnus som er medlemmer der. Han presser Magnus hardt, og overfor Juni later de begge to som om Kennedy ikke lenger interesserer seg for aksjene. Egentlig truer han Magnus med å likvidere ham om ikke han skaffer ham aksjene. Magnus prøver etter beste evne å overtale styret til å selge, uten å lykkes. Til slutt må Magnus rømme for å redde livet.

Magnus kommer siden tilbake til Norge, og avslører at Blake Kennedy er i fengsel.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.